Роботу сайту частично відновлено, але він працює не в повному обсязі. На даний час роботи з відновлення працездатності та наповненню сайту тривають. Просимо вибачення за тимчасові незручності.
  • +38 (04849) 3-37-74
  • Украіїна, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Піонерська, 4

Правила користування особистим кабінетом

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Права й обов’язки ТОВ «ЗЕМ» та Користувача (далі за текстом разом – Сторони), передбачені цими Правилами використання Особистого кабінету виникають з моменту реєстрації Користувача в Особистому кабінеті.
1.2. Правила розроблено ТОВ «ЗЕМ» відповідно до вимог чинного законодавства з метою обслуговування споживачів ТОВ «ЗЕМ».
1.3 Особистий кабінет – персональна сторінка, вхід на яку здійснюється через офіційний сайт ТОВ «ЗЕМ» та за допомогою якої Користувач має можливість самостійно створювати замовлення на сайті ТОВ «ЗЕМ», залишати відгуки тощо.
1.4. Шляхом реєстрації/входу/використання послуг Користувач підтверджує, що ознайомлений та погоджується з положеннями цих Правил, чинними на момент реєстрації/входу/використання та зобов’язується їх виконувати.
1.5. Ці Правила доступні для ознайомлення при реєстрації/вході в Особистий кабінет та на Сайті.
1.6. Користувач – будь-яка фізична або юридична особа, що реєструється в Особистому кабінеті з метою використання послуг для замовлення послуг ТОВ «ЗЕМ»

2. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

2.1. Доступ до Особистого кабінету надається тільки для зареєстрованого Користувача і з використанням даних авторизації (логін, пароль).
2.2. Реєстрація Користувача відбувається шляхом вчинення Користувачем наступних дій:

2.2.1. заповнення Користувачем відповідної реєстраційної форми;
2.2.2. погодження з даними Правилами шляхом вибору відповідного пункту при реєстрації;
2.2.3 підтвердження електронної пошти, що вказана Користувачем в реєстраційній формі.

2.3. ТОВ «ЗЕМ» залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача послуг підтвердження даних.
2.4. Послуги можуть бути заблоковані або видалені, якщо Користувач використовує послуги у спосіб, який не відповідає Правилам або за рішенням ТОВ «ЗЕМ».

3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

3.1. Права та обов’язки Користувача:

3.1.1. Користувач має право використовувати послуги після реєстрації.
3.1.2. Користувач має право в будь-який час відмовитися від використання послуг.
3.1.3. Користувач зобов’язується:

– не вчиняти дії, спрямовані на введення інших Користувачів в оману;
– не надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль третім особам;
– не використовувати будь-які комп’ютерні програми для автоматизованого збору інформації в послугах;
– не здійснювати збирання, систематизацію, зберігання, обробки або поширення персональної інформації інших Користувачів;
– не намагатися одержати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;
– не розміщувати комп’ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб.

3.2. Права ТОВ «ЗЕМ»:

3.2.1. в односторонньому порядку змінювати функціональні можливості послуг;
3.2.2. змінювати в односторонньому порядку ці Правила;
3.2.3. заблокувати і видалити обліковий запис Користувача послуги, якщо Користувач використовує послуги у спосіб, який не відповідає Правилам або за рішенням ТОВ «ЗЕМ».

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Будь-які дії, здійснені з використанням логіну й пароля Користувача в послугах, вважаються такими, що ініційовані Користувачем.
4.2. Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, що міститься в послугах.
4.3. Користувач несе відповідальність за будь-яке порушення даних Правил, а також за всі наслідки спричинені таким порушенням (в тому числі, але не виключно за прямі та непрямі збитки третіх осіб та ТОВ «ЗЕМ».
4.4. ТОВ «ЗЕМ» не несе відповідальності та не відшкодовує Користувачу або третім особам будь-які збитки, що пов’язані з використанням послуг.
4.5. ТОВ «ЗЕМ» не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння даних Правил, інструкцій або вказівок про порядок використання послуг.

5. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. За розголошення (поширення) конфіденційної інформації, винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України, а також зобов’язана відшкодувати іншій Стороні заподіяний збиток, що виник внаслідок такого розголошення.
5.2. Користувач зобов’язується самостійно приймати всі необхідні заходи щодо збереження конфіденційності, запобігання несанкціонованого використання та захисту ідентифікаційних даних.
5.3. У випадку, якщо при використанні послуг Користувачеві будь-яким способом стала відома інформація відносно ТОВ «ЗЕМ» та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до Комерційної таємниці, Користувачу заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Погоджуючись на використання послуг, Користувач (представник) підтверджує, що поінформований про обробку його персональних даних (збір, накопичення, обробку, зберігання, використання і поширення) відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та надає згоду на їх передачу третім особам.
6.2. Користувач надає ТОВ «ЗЕМ» право надсилати йому повідомлення на електронну пошту, смс-повідомлення тощо, що містять інформацію про Сайт, доступні сервіси, послуги ТОВ «ЗЕМ» або інформацію рекламного характеру.
6.3. Згідно даних Правил, ТОВ «ЗЕМ» не передає Користувачеві жодних майнових прав на будь-які об’єкти інтелектуальної власності ТОВ «ЗЕМ» або третіх осіб.